Kosha & Kriya Puja

lotus-80463E.png
lotus-80463E.png
voorkant-ragas-essential waves.jpg

Mp3-album

Tracks:

1. Kosha puja (34min.20sec)
2. Kriya puja (35min.34sec)

Duration:

Price:

1u.10min.

$

15

The Kosha puja is a prayer to the Five Sheats of the Soul and offers an energetic healing that helps you to become pure. The five koshas are: the body or annamaya kosha (the temple in which you live); life force or pranamaya kosha (the light that runs upward through you, surrounds you and permeates you); the mind or manomaya kosha (the life force that expresses all my thinking and feeling); insightfulness or vijnanamaya kosha (the infinite space of your substantive awareness and intrinsic wisdom); and the inner lotus or anandamaya kosha (your loving and blessed essence).


The Kriya puja is a prayer to the Ten Virtues of Living and offers an energetic healing that helps you to become compassionate. It honors the five yamas: virtues of living that, through insight, instill tranquillity and lead to patience (which are respect, truthfulness, completeness, openness and patience); and the five niyamas: virtues of living that, throug insight, lead to surrender (pureness, peacefulness, longing for essence, awareness and surrender).

1. Kosha Puja
00:00 / 01:00
3. Kriya Puja
00:00 / 01:00
2. Kosha Puja
00:00 / 01:00
4. Kriya Puja
00:00 / 01:00

Kosha Puja: Prayer to the Five Sheats of the Soul

Geschikt voor een energetische healing


De waarde van deze puja:

 • Helpt je om af te dalen in jezelf

 • Helpt je om te verinnerlijken

 • Helpt je om je ziel te eren

 • Helpt je om naar het wezenlijke terug te keren

 • Helpt je om je op essentiële trilling af te stemmen

 • Helpt je om jezelf terug te geven aan je ziel

 • Helpt je als je moe bent van vechten en willen

 • Helpt je om te beseffen dat je ziel in een ‘gouden tempel’ woont

 • Helpt je om de verharding van je ego te ontmantelen

 • Helpt je om weer verbonden te raken met je ziel en essentie

Kriya Puja: Prayer to the Ten Virtues of Living

Geschikt voor een sociale healing


De waarde van deze puja:

 • Helpt je om de aarde als plaats van incarnatie te ervaren

 • Helpt je om weer meer levenszin, -moed en -kracht te ervaren

 • Ondersteunt je bereidheid om in relatie met alles te leven

 • Helpt je bij het aannemen van je menselijke bestaan

 • Ondersteunt je bereidheid om bewust te worden

 • Helpt je bij het leren omgaan met je spirituele verlangen

 • Geeft je levensondersteuning